Friday, 4 November 2011

Kaum-Kaum di Malaysia


Malaysia merupakan salah satu negara berbilang kaum yang dapat hidup dengan harmoni. Antara tiga kaum utama di Malaysia, iaitu kaum Melayu, kaum Cina dan kaum India telahpun menetap di tanah ini selama lima abad. Selain itu, Malaysia juga merupakan tanah air kepada Baba dan Nyonya, Kadazandusun dan Iban.